Kurs og opplæring

Boxbike kan i samarbeid med Inspiria Science Center tilby kvalifisert kursing. Vi legger stor vekt på sikkerheten når vi selger taxi-sykler, da disse benyttes til persontransport. Vi anbefaler derfor at kjøpere av denne typen sykler prioriterer god opplæring, utover å få en rask innføring i hvordan motorsystemet fungerer.

Inspiria Science Center har en sykkelbane hvor opplæring kan finne sted i et bymessig miljø hvor brukerne får kjøre syklene gjennom lyskryss, rundkjøring og andre trafikksituasjoner. Vinterstid vil en snøkanon sørge for vinterlige forhold.

Vi kan også gjøre grunnleggende opplæring på brukerstedet.

6-timers kurs på Inspirias anlegg

Pris 980,- per person (min. 5 pers). Lunsj er inkludert.
Alle moduler består av både en praktisk og en teoretisk del. Det vil være én kursleder og én medhjelper ved behov (på de praktiske delene)

Modul 1 – Trygg ferdsel, teknisk innføring og føreropplæring
Det er mange ting man skal ta hensyn til ved bruk av en trehjuls elektrisk lastesykkel, som hindre, tyngdepunkt, svingteknikker osv.
Deltakerne lærer å mestre sykkelens funksjoner, føreforhold, vedlikehold, teknikk etc. Vi gjennomgår også hvilke regler som gjelder for elsykkel.

Modul 2 – Trafikksikkerhet
Våre pedagoger er utdannet innenfor trafikksikkerhet. Vi har et samarbeid med Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet for å kunne tilby god opplæring innenfor sykkel og trafikksikkerhet. Vi lærer riktig ferdsel med elektrisk lastesykkel i bymiljø, hensyn til andre trafikanter, sikker ferdsel, hastighet, begrensninger, plassering i kryss etc.

Modul 3 – Persontransport
Førere av elektrisk sykkel som skal benyttes til persontransport har et stort ansvar. Passasjerene har ofte fysiske begrensninger, noe som stiller krav både til sykkel og fører. Tips for bekvem ferdsel, trygghet og god opplevelse er temaer i denne modulen.

Bilde av anlegget til lnspiria.

2-timers grunnleggende innføring på brukersted

Pris 2 900,- per sted (min. 2 steder på én dag). Pris inkluderer reisetid.
Utgifter til transport, diett og eventuell overnatting faktureres i tillegg.

Modul 1 – Innføring i sykkelens hovedfunksjoner
Brukeropplæring på sykkelens funksjoner, korrekt bruk og teknikker

Modul 2 – Trygg ferdsel
Innføring i hensyn som må tas med elektrisk lastesykkel i trafikken