Vilkår for bedriftkjøp på boxbike.no

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder for salg fra Saresgruppen AS (heretter kalt «vi», «oss» eller «Boxbike») til kunde (heretter kalt «Kunde» eller «du») gjennom nettbutikken på www.boxbike.no.

For å handle i nettbutikken må du ha et organisasjonsnummer. Det leveres kun til Norge, inklusive Svalbard, eksklusive kontinentalsokkelen og fjerntliggende norske områder. Dine ufravikelige rettigheter ifølge lovverket begrenses ikke av disse vilkårene.

2. Kjøpsprosess og avtaleinngåelse

Når du handler i nettbutikken, ledes du gjennom ulike trinn. I hvert trinn kan du å gå tilbake og foreta endringer, eller avbryte handelen. Når du til slutt klikker «Fullfør kjøp», sendes det en bestilling til Saresgruppen AS. Denne bestillingen anses som bindende når den er mottatt av oss. Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse. Avtale om levering anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt. Avtalegrunnlaget utgjøres av disse vilkårene, vareopplysningene i nettbutikken, din bestilling og vår ordrebekreftelse. Har vi i tillegg hatt direkte korrespondanse med deg (for eksempel e-post), går denne korrespondansen foran de generelle vilkårene. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen.

Hvis det har vært skrive- eller tastefeil i nettbutikken eller i din bestilling, og du/vi innså eller burde ha innsett dette, anses ikke avtalen som bindende. Prisfeil som medfører avvik på mer enn 20% av veiledende utsalgspris vil alltid dekkes av denne bestemmelsen.

3. Pris

Prisene i nettbutikken inkluderer ikke merverdiavgift. Du får opplysning om totalsummen du skal betale, inklusive alle gebyrer og leveringskostnader, før du blir bedt om å bekrefte bestillingen din. Vi benytter Norgespakken til forsendelse i alle tilfeller der det er mulig.

4. Betaling

All betaling skjer via tilsendt faktura eller leasingavtale inngått med De Lage Landen Finans Norge NUF. Betaling skal være registrert før varen(e) blir sendt, med mindre annet er avtalt. 

Ved ordrer over NOK 100 000,- faktureres 50% av kjøpesummen ved bestilling, og resten før levering. 

5. Levering og forsinkelse

Levering av varen(e) skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Alle oppgitte leveringstider må anses som veiledende. Dersom leveringen blir vesentlig forsinket, vil vi informere deg så snart som mulig om når levering kan skje. 

Det kreves at ansvarlig person er tilstede ved levering av sykler eller større varer der det er nødvendig for kvittering av mottak. Vedkommende som tar imot varen er pliktig å gå over denne for å se etter eventuelle transportskader før varen kvitteres mottatt. Transportselskapene fraskriver seg ansvar for transportskader straks leveringen er signert av mottaker. Oppdages transportskade i ettertid, har Kunden ingen krav på erstatning. Vi anbefaler derfor å gå igjennom produktet nøye, inkludert prøvesykling, før signering på leveringsbekreftelsen. Oppdages skader, skal dette bemerkes til transportøren på stedet, og det skal skrives ut en kvittering. Denne benytter vi til å kreve erstatning på vegne av Kunde.

Deler og tilbehør leveres som pakkepost med utlevering på nærmeste postkontor/post i butikk – evt. som brev i postkasse ved små kolli. For pakker vil du motta SMS fra Posten angående levering. Uavhentede pakker vil bli belastet med frakt tur/retur pluss et gebyr på kr. 250,- til dekning av ekstra omkostninger – i slike tilfeller refunderes alltid varenes verdi.

6. Garanti og reklamasjon

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved produktene, må du kontakte oss på telefon 24 02 22 11 eller post@boxbike.no snarest etter feilen er oppdaget. 

Garanti omfatter

 • For bremser, gir, motor, batteri, display, lastekasse, styre og hjul er garantitiden seks til tolv måneder (avhengig av modell, se ditt garantibevis som fulgte sykkelen).
 • For ramme gjelder to års garanti.
 • Ved garantisaker plikter kjøper å frakte sykkel til nærmeste autoriserte verksted, eller etter avtale med forhandler til importørens hovedkontor. Etter avtale med importør kan også Kunden selv bytte deler. Fraktomkostninger dekkes av Kunden. 
 • En erstatningsdel behøver ikke å være ny, men den skal være i god stand og minst likeverdig med den utskiftede delen.
 • Garantitiden forlenges ikke ved eventuell utskifting av komponenter.

Garanti omfatter ikke

 • Garanti gjelder ikke for kjede, vaiere, dekk, lager, slanger, eller batterier (til lykter), da dette regnes som slitasjedeler. Normal etterjustering/-stramming av gir, bremser, eiker, skruer og muttere regnes ikke som garantireparasjon, og må utføres av Kunde eller hos forhandler på Kundes regning.
 • Garantien omfatter ikke feil som følge av feil montering, bruk, fukt, slitasje, dårlig vedlikehold, overbelastning eller ytre påvirkninger.
 • Garantien omfatter ikke erstatning for direkte eller indirekte skade som Kunden har blitt påført som følge av feil bruk.
 • Garantien gjelder ikke for arbeid ved utskifting av deler.
 • Garantien dekker ikke feil som er irrelevante for funksjon og bruk av sykkelen.
 • Garantien gjelder kun dersom anbefalt vedlikeholdsprogram er fulgt. Vedlikehold skal dokumenteres.
 • Garantien opphører dersom feilen har økt i omfang som en følge av at Kunden har fortsatt å benytte sykkelen med feil.
 • Batterier eldre enn seks måneder (eller over 500 ladesykluser), batterier med vannskade, batterier som er kortsluttet som følge av at det er benyttet feil ladekabel eller batterier som har ytre skader vil ikke omfattes av garanti.

OBS!

Sykle alltid med varsomhet. Kraftige støt, som for eksempel mot fortauskanter, hull og ujevnheter kan skade sykkelen om man ikke sykler varsomt. Man skal heller aldri overbelaste sykkelen. Følg alltid maksimalvekten som er oppgitt på ditt produkt. Informasjon finner du enten på våre nettsider, eller ved å henvende deg til forhandler. Vær oppmerksom på at en lastesykkel krever mer vedlikehold enn en tradisjonell sykkel grunnet sykkelens egenvekt og størrelse.

Ved vinterbruk skal sykkelen vaskes regelmessig for å redusere risikoen for rustangrep. 

Sykling på to hjul med en trehjuling kan påføre sykkelen skade som ikke gir krav til garantireparasjon.