Support

Jo bedre du forklarer problemet eller forespørselen jo enklere og raskere vil vi kunne hjelpe deg.

Vanlige Spørsmål

Hvor bratt bakke kan jeg sykle i?
Dette er veldig individuelt, og vanskelig å svare på. Det avhenger både av syklist, sykkel og last. En elsykkel er en sykkel med elektrisk hjelpemotor. Noen har store forventninger til at hjelpemotoren «gjør all jobben». I virkeligheten vil man oppleve at man ikke behøver å anstrenge seg spesielt mye på flatmark, men i bakker må man forvente å bidra. Hvis man overfører spørsmålet til å gjelde for en vanlig sykkel, forstår man at dette ikke går an å gi et konkret svar. Det gjelder det samme forholdsmessig for elsykkel, og spesielt lastesykkel. Motoreffekten er begrenset av lovverket til 250 watt, og de tyngste syklene vil oppleves som tunge i bratte bakker. For eksempel kan enkelte sykler laste opp til 200 kilo pluss fører. Inkludert sykkelens egenvekt vil dette da bli mange kilo som skal flyttes, og da begrenser det seg selv hvor bratt en bakke kan være. Og er man ingen erfaren syklist, vil selvsagt bakken oppleves som enda tyngre.
Hvor lang rekkevidde er det på batteriet?
De fleste batterier har en kapasitet på mellom 9 og 12 Ah. Hvor langt man kommer målt i kilometer på et fulladet batteri er avhengig av flere forhold. I tillegg til at topografi, dekktrykk, temperatur, last og mengden egeninnsats har påvirkning på rekkevidden, har også bruksmønsteret mye å si. Dersom du sykler fort, vil du faktisk spare batteriet, om hastigheten du holder er høyere enn grensen for når motoren slutter å gi hjelp (20-27 km/t). De fleste motorer har også ulike innstillinger for hjelpenivå. Setter du innstillingen for eksempel på «eco», vil rekkevidden øke. Noen motorer har momentsensor, som gjør at motoren gir kraft etter behov. Sykler du i utforbakke, vil den med andre ord ikke trekke mye strøm. Men ikke alle motorer har denne funksjonen, og da kan du øke rekkevidden ytterligere ved å for eksempel slå av motoren i utforbakker og kanskje på flatmark. Produsenten oppgir alltid en rekkevidde, men dette er under ideelle forhold – og ikke minst beregnet på en vanlig elsykkel. En lastesykkel bruker naturlig nok mer strøm. I hovedsak kan vi si at rekkevidden bør ligge mellom 1 og 5 mil på et fulladet batteri.
Hvor mange kilo kan jeg laste?
Dette varirerer litt fra sykkel til sykkel, men de fleste ligger på mellom 80 og 100 kg. Noen spesialsykler er dimensjonert for mer last. Oppgitt lastekapasitet er alltid beregnet uten fører, dersom ikke annet er opplyst. En fører er definert til 75 kg. Er oppgitt lastekapasitet 100 kg, kan man altså laste 175 kg til sammen. Avviker førervekten, motregnes dette på lastekapasiteten i kassa.
Hvor lang levetid har batteriet?
De aller fleste Lithium ion batterier kan lades 1000 ganger. Én ladesyklus er definert fra 0 til 100%, slik at du ikke vil «bruke opp» en syklus om du lader batteriet fra 70-100%. Da har du brukt 0,3 syklus. Etter 1000 ladesykluser skal batteriet ha igjen 60-80% av sin opprinnelige kapasitet.

 

Hvor lenge må batteriet lades?
Dette vairerer fra batteri til batteri. Du vil finne en indikatorlampe på enten batteriet eller laderen som forteller når batteriet er fulladet.

 

Hva er maks tillatte hastighet på elsykkel?
I Norge skal motoren slutte å gi hjelpekraft ved 25 km/t +/-10%. Har du en trehjuls lastesykkel beregnet for persontransport vil vi likevel anbefale at du ikke sykler raskere enn 15 km/t.
Hvor kraftig kan motoren være?
Maks tillatte motoreffekt er 250 watt. Unntaket er trehjuls lastesykler med to passasjerplasser eller flere. Disse kan utstyres med motor på 500 watt.
Hvor ofte bør jeg ha service?
Dette avhenger av hvor mye du bruker sykkelen. Men generelt vil vi anbefale at du har service to ganger årlig om du sykler om vinteren, og én gang om du parkerer sykkelen i vinterhalvåret.
Hvilket vedlikehold kan jeg gjøre selv?
Brems- og girvaiere er strammet maksimalt ved levering. Etter en viss tids bruk vil disse strekke seg, og det er behov for etterstramming. Dette gjelder ikke på modeller med hydrauliske bremser. Kjede og drev bør holdes godt smurt. F.eks. ved daglig bruk, en gang pr 14. dag. Dekktrykk er viktig å sjekke jevnlig, da slanger lekker luft. Anbefalt trykk er alltid oppgitt på dekket. Utover dette anbefaler vi at du vasker sykkelen godt, og da spesielt utsatte komponenter som gir og bremser. Batterier som ikke brukes over lengre tid må vedlikeholdslades cirka én gang i måneden.
Hvordan oppbevarer jeg batteriet om vinteren?
Når temperaturen kryper ned mot frysepunktet, bør det oppbevares innendørs. Du kan bruke sykkelen om vinteren, og batteriet tar ikke skade av å stå ute i korte perioder. Husk at batteriet mister en del effekt når det er kaldt. All lading må skje i plussgrader.
Kan jeg sykle med tomt batteri?
Ja, du kan fint bruke sykkelen som vanlig når batteriet er tomt for strøm.
Jeg har en trehjulssykkel, og bremsene drar til den ene siden. Hva gjør jeg?
Dette er svært vanlig på trehjulssykler med bremsevaier. Årsaken er at vaiere strekker seg, og de kan strekke seg ulikt. En ørliten strekkforskjell utgjør merkbar bremseeffekt på sykkelen. Bremsen på motsatt side av den veien sykkelen trekkes, må strammes. På sykler med to vaiere helt inn til bremsehendelen kan du stramme vaieren ved å skru den ut. Følg vaieren fra det hjulet som mangler bremsekraft, og skru strammeren ut. Har du én vaier (splitter), strammer du på hjulet. Følg bremsevaieren ned til hjulet, og se etter strammeskruen. Ofte kan du gjøre dette uten verktøy.